Prezentare Organizare Membri Program de cercetare Activităţi Programe didactice Arhiva evenimentelor Contact
Avem bucuria de a vă invita la conferința
Program
de cercetare

 Proiecte, metode, programe de cercetare realizate și inițiate

 

Proiecte inițiate

Conf. univ. dr. COCA Gabriela:
- Modalitati de prelucrare a folclorului in "Corurile pentru voci egale si mixte" de Sigismund Toduta
- Robert Schumann: Ciclul de Lieduri Frauenlieben und Leben – analiza
- Creatia muzicala a compozitorului Eduard Terényi: - Forma si structura in corurile pentru voci egale de Ede Terényi
- Lumea Leitmotivelor operei "Lohengrin" de Richard Wagner
- Franz Schubert: Ciclul de Lieduri "Die schöne Müllerin" - forma si conceptia tonala in slujba dramaturgiei muzicale a lucrarii

Conf.univ.dr. PÉTER Éva:
-Culegere de solfegii la două voci
-Curs de teoria muzicii – ediţia a II-a lărgită
-Creaţia muzicală a compozitorului Gárdonyi Zoltán, analiza prelucrărilor corale
-Viaţa şi creaţia compozitorului Osváth Viktor – Analiza prelucrărilor corale
- Viaţa şi activitatea lui Maróthi György (1715-1744) - Primul tratat de teoria muzicii în limba maghiară
- Maróthi György: Prelucrările la patru voci a psalmilor genevezi – analiza muzicală

Lect.univ.dr. KÖPECZI KIRKÓSA Júlia:
-Estetica operei verdiene în oglinda rolurilor feminine între liric şi dramatic
-Mesajul valoric al dramaturgiei verdiene în câmpul romantic al esteticului
-Ipostazele belcanto-ului în lumina creaţiei verdiene
-Trăsăturile stilistico-estetice ale creaţiei verdiene în lumina unor roluri feminine paradigmatice
-Operele Bal mascat, Don Carlos, Macbeth
-Operele Simon Boccanegra, Trubadurul, Nabucco.

Lect.univ.dr. FEKETE Miklós:
-Fenomenul „castrati” în secolele 16-18. Importanţa temei în opera barocă şi în genurile muzicii religioase baroce. Introducerea fenomenului în demersul predare-învăţare (în cadrul orelor de muzică) din şcolile de astăzi;
-Specificitatea evoluţiei instrumentelor muzicale de suflat (de lemn, de alamă) în secolele 17-19.
-Instrumentele muzicale ale antichităţii, oglindite în Vechiul Testament (în special în Psalmi). Traduceri biblice maghiare (folosite în Transilvania) din perspectiva organologiei;
-Problematica reorchestrării primelor compoziţii vocal-simfonice ale Barocului muzical – problematica înlocuirii instrumentelor „dispărute” din uzul orchestral.
-Evoluţia instrumentelor de suflat din lemn la începutul secolului 19.
-Evoluţia instrumentelor populare maghiare în secolele 18-20.
-Evoluţia melodiei şi a ritmului din perspectiva stilisticii şi esteticii muzicale;
-Limbajul muzical al lui Pierre Villette în compoziţiile sale din cea de a doua etapă de creaţie;
-Limbajul muzical al lui György Orbán în compoziţiile sale corale a cappella;
-Problematica reorchestrării primelor compoziţii vocal-simfonice ale Barocului muzical – problematica înlocuirii instrumentelor „dispărute” din uzul orchestral.
-Rolul mijloacelor de expresie muzicale romantice în definirea unui curent sau a stilului individual componistic.
-Limbajul armonic al lui César Franck oglindite în compoziţiile sale instrumentale, orchestrale..
-Tendinţe componistice în lucrările corale contemporane maghiare, vest-europene şi americane – stil şi limbaj.
-Retorica muzicii Romantismului târziu european – Simfonia Faust şi Simfonia Dante de Franz Liszt;
-Retorica muzicii Romantismului târziu european – Lucrările târzii ale lui Franz Liszt;
-Istoria muzicii universale – Antichitatea, Evul mediu şi Renaşterea;
-Istoria muzicii universale – Barocul muzical şi Clasicismul;
-Istoria muzicii universale – Romantismul muzical şi curentele muzicale ale secolului 20;
-Istoria şi teoria instrumentelor muzicale;
-Culegere de cântece pentru copii;
-Culegere de citire de partituri;

Asist.univ. dr. MIKLÓS BOGNÁR Noémi:
-Creaţia pentru orgă a compozitorului clujean Ruzitska György
-Creaţia pentru orgă al lui Sigismund Toduţă
-Revoluţia franceză din 1789 şi efectele acesteia asupra evoluţiei artei organistice franceze.
-Traducerea în limba maghiară a unui volum de specialitate referitoare la arta interpretativă organistică.
-Elaborarea unui volum de metodica predării orgii.

Asist.univ. dr. FEKETE Adél:
-Cercetarea si analiza in cadrul genului operei
-Creatia scenica a compozitorului Bela Bartok
-Rugaciunea solistica feminina in contextul operei romantice. Nabucco – O dischiuso e il firmamento
-In atractia muzicii de film – interviu cu compozitorul Aaron Fazakas
-Interviu cu dirijoarea canadiana Kery-Lynn Wilson
-Critica muzicala-carte
-Rugaciunea in opera – analize

Asist.univ.drd. WINDHAGER-GERÉD Erzsébet:
-Creația corală a lui Béla Bartók (1881-1945).
-Musica rara – compozitori transilvănene al secolului al XVIII-lea.
-Muzica instrumental-vocală a lui Benedek Istvánffy (1733-1778).
-Interpretarea istorică  a stilului classic vienez – exemplificată prin „Missa solemnis” a lui ---Ludwig v. Beethoven
-Transferul cultural între constructorii de orgi în Imperiul Austro-Ungar în secolul al XIX-lea.

Proiecte realizate

1. Nagy Alpar-Csaba, Nemzeti traumak - lokalis emlekezet (1944 osze a Mezoseg Del-Erdelyben maradt telepuleseken), proiect international , altele internationale, ISTORIE CONTEMPORANA, 2013, 300000 HUF

2. Nagy Alpar-Csaba, Nemzeti traumák - lokális emlékezet 3 (1944 osze Aranyosszék településein, proiect international , altele internationale, ISTORIA BISERICII, 2014, 200000 HUF

3. Nagy Alpar-Csaba, Az Erdélyi Református Egyházkerület története (1940-1945), proiect international , altele internationale, ISTORIA BISERICII, 2014, 280000 HUF

4. Nagy Alpar-Csaba, Lelkészi sorsok Errdélyben a 21. században, proiect international , altele internationale, ISTORIA BISERICII, 2014, 400000 HUF