Prezentare Organizare Membri Program de cercetare Activităţi Programe didactice Arhiva evenimentelor Contact
Avem bucuria de a vă invita la conferința
Organizare

ORGANIZARE

Pot fi membrii ai Centrului de cercetare
-cadre didactice cu activitatea de bază în Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca care desfăşoară activitate de cercetare în domeniul Centrului;
-studenţi la masterat din cadrul facultăţii;
-orice persoană care lucrează în domeniul Centrului, cu condiţia de a fi implicată în cel puţin una din activităţile derulate în cadrul Centrului de cercetare;
-pot fi cooptaţi în cadrul Centrului şi membri temporari externi invitaţi ca urmare a unor programe comune de cercetare.
Sunt consideraţi membri fondatori ai Centrului cei care au semnat actul de constituire al acestuia. Centrul poate desemna membri de onoare, persoane fizice din ţară şi străinătate, care prin activitatea lor contribuie la creşterea prestigiului Centrului.

CONDUCEREA ŞI ADMINISTRAREA CENTRULUI DE CERCETARE

Organul de conducere al Centrului este Consiliul Director care se consideră legal constituită cu 2/3 dintre membrii săi. Adunarea Generală poate fi convocată şi în mod extraordinar la cererea Consiliul Director al Centrului sau la cererea semnată de cel puţin 10% din membrii Centrului.
Adunarea Generală are următoarele competenţe :

 • Modificarea Statutului Centrului
 • Alegerea şi revocarea organelor de conducere.
 • Desemnarea membrilor de onoare
 • Excluderea membrilor din Centru
 • Aprobarea planului anual de administrare a fondurilor Centrului

Conducerea Centrului este asigurată de către :

 • Directorul Centrului ales pe o perioada de 4 ani.
 • Consiliul Director al Centrului;

Directorul Centrului de cercetare este ales de Adunarea Generală a Centrului;
Directorul Centrului trebuie să aibă gradul de profesor sau conferenţiar universitar.
Atribuţiile Directorului Centrului:

 • gestionarea problemelor curente
 • reprezentarea Centrului în relaţia cu Universitatea
 • reprezentarea Centrului în relaţiile cu alte structuri culturale, de învăţământ superior şi de cercetare din ţară şi străinătate

Secretarul ştiinţific al Centrului este ales pentru un mandat de 4 ani de către Adunarea Generală a Centrului, dintre profesorii sau conferenţiarii universitari.
Atribuţiile Secretarului ştiinţific al Centrului:

 • întocmeşte documentele cu privire la activitatea Centrului, publicaţii, situaţia economico-financiară;
 • preia prin delegare atribuţiile Directorului Centrului în absenţa acestuia;

Consiliul director al Centrului are un mandat de 4 ani.